Φυσική λούφα (σπόγγος)

Η φυτική λούφα είναι ένα οικολογικό λειαντικό σφουγγάρι, το οποίο χρησιμοποιείται στο μπάνιο για τον καθαρισμό του σώματος. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό, καθώς αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, χωρίς να το καταστρέφει και συμβάλλει στην καλή κυκλοφορία του αίματος. Επίσης αφαιρεί τη λιπαρότητα του δέρματος, καταπολεμά την κυτταρίτιδα και την κατακράτηση υγρών, λόγω της υπεραιμίας που δημιουργεί και αφήνει το δέρμα καθαρό και απαλό. Επιπλέον βοηθά σε σημεία όπου υπάρχει ακμή (π.χ.πλάτη) λειτουργώντας απολεπιστικά αλλά και στο πρόσωπο με πολύ ήπιες και μαλακές κινήσεις.
Τέλος, η λούφα είναι το καλύτερο σφουγγάρι όσον αφορά από άποψη υγιεινής, αφού δεν συγκεντρώνει μύκητες.

Η εταιρεία

Η εταιρεία Bodyluf δραστηριοποιείται στον τομέα της καλλιέργειας, κατεργασίας και συσκευασίας των φυτικών σφουγγαριών λούφας. Η καλλιέργεια της λούφας γίνεται στο νομό Θεσσαλονίκης. Η κατεργασία και συσκευασία των τελικών προϊόντων γίνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Κ. Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Natural loofah (sponge)

The plant loofah is an eco-abrasive sponge, which is used in the bathroom for cleaning the body. It is particularly effective as it removes dead skin cells, without destroying and contributes to good circulation. Also removes oil from your skin, cellulite and fluid retention due to the congestion that creates and leaves skin clean and soft. In addition to helping in places where there is acne (p.ch.plati) acting exfoliating but in the face with a very mild and soft movements.
Finally, loofah sponge is the best in terms of hygiene, since it gathers fungi.

The company

The Bodyluf company engaged in the breeding, processing and packaging of vegetable sponge loofah. The cultivation of loofah becomes the prefecture of Thessaloniki. The processing and packaging of finished products made in the company's facilities in K. Toumba Thessaloniki.

 
     
 
     
 
     
 
     
 


 
     
 
     
 
     
   

 


Δ: Ιωνίας 9 - Θεσσαλονίκη
Τ: 2310227975 - 6975908075
Ε: info@bodyluf.grΣφουγγάρι Λούφα, Λούφα, Λούφες, Σφουγγάρι, Σφουγγάρια, Φυσικό προϊόν, Φυτικό προϊόν, Αναρριχώμενο, Ελίφι, luffa, loofa, loofah, Sponge, Θεσσαλονίκη
All Rights Reserved | Copyright 2015 | Powered by: